Sábado, 04 Junio 2016 14:52

Comunícat sobre la regulació del període formatiu dels alumnes de ciències de la salut

RECLAMEM L'EXCLUSIVITAT DELS CENTRES SANITARIS PER A LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES

 

 

Des d’ACDESA- Castelló fa temps que estem preocupats per la situació de massificació que, en matèria formativa, pateixen els estudiants als hospitals públics valencians. En setembre de 2014 ja vàrem emetre un comunicat en què alertàvem sobre les repercussions negatives que estava produint el creixement descontrolat d’oferta formativa en estudis de grau de Ciències de la Salut . En eixe moment no havia un marc normatiu que regulara la formació d’estudiants de les universitats privades als hospitals públics.

 

Posteriorment el govern estatal, del PP, va publicar un Reial Decret  (Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios.que deixa clar que cada hospital es vincula amb una sola Universitat.

 

La recent denúncia del Consell fa palés que l'incompliment d'aquest RD per part de les universitats privades (tant incompatibilitat horària per part de docents com inexistència de convenis) genera situacions com que un mateix centre sanitari -hospital o centre de salut-  estiga assumint la docència de més d’una universitat -pública i privada- al mateix temps entrant, per tant, en competència per les places. Recordem que Castelló pateix actualment una manca de planificació formativa tal, que fa que coexisteixquentres Universitats (dos públiques, la  UJI i la Escola Universitaria Nuestra Señora del Sagrado Corazón, i una privada, el CEU) que envien els seus estudiants a fer pràctiques al centres sanitaris públics de la província.

 

En eixe sentit el compromís de vetar als alumnes les universitats privades per a fer pràctiques als centres sanitaris públics, en un primer moment,  tot i el seu retard, ens ha produït un cert optimisme. Pareixia que per fi els estudiants de les universitats públiques tindrien garantida una formació de qualitat.

 

Però una lectura crítica ens fa interpretar la notícia en clau electoralista i ens sorpren lapoca fermesa del nostre govern en aquest tema. Segons afirmen les Conselleries implicades (Educació i Sanitat Universal i Salut Pública) aquesta mesura es farà efectiva  per als estudiants que es matriculen el proper curs, 2016-17. Fins aquesta data, es a dir, durant els propers 5 anys, estan disposats a crear acords entre les universitats implicades per tal de facilitar els estudiants que acaben els seus estudis.

 

Com a professionals  de la Sanitat Pública, com a pacients o com a alumnes de les universitats bliques, una vegada detectada la il.legalitat no podem admetre que l’actual Govern permeta que continue la massificació formativa i es perpetue la manca de planificació dels governs anteriors.

 

Caldria trobar fòrmules per què, a mesura que s’anaren extingint els compromisos adquirits per cada Departament de Salut amb l’empresa privada, la situació es poguera normalitzar.

 

Valorem la decisió presa pel Consell de manera  positiva, perquè posa de manifest un canvi de prioritats envers l'Educació Pública i la protecció de la Sanitat de tots i totes, però el considerem un primer pas d'un camí que requereix més valentia política.

Read 903 times Last modified on Lunes, 06 Junio 2016 19:12