ACDESA2

ACDESA2

ACDESA Castellón te invita a la "Mesa de Partidos", que organiza con motivo de las próximas elecciones, para debatir sobre las políticas de Sanidad.

Será el próximo 15 de mayo a las 19h en el Salón de Actos de la sede de CCOO. 3ª planta, en la plaza María Agustina.

(Acceso por Plaça de les Aules, 6, 12001 Castelló)
Te esperamos. 

Con el objetivo de trasladar nuestra percepción y los déficits en la Sanidad de la provincia, departamentos de Salud de Vinaròs, Castelló y la Plana. Y con motivo de las próximas elecciones autonómicas en el mes de Mayo

La asociación en defensa de la salud pública ACDESA Castelló invita la ciudadanía a participar junto a los partidos políticos en la mesa redonda:

“Futur de les politiques de salut”

Que celebraremos el Lunes 15 de Mayo a las 19h en el salón de actos de Comisiones Obreras CCOO, plaza M Agustina 3º piso, Castelló

 

Amb l’objectiu de traslladar la nostra percecepció i les mancances en la Sanitat de la provìncia, departaments de Salut de Vinaròs, Castelló i la Plana. I amb motiu de les properes eleccións autonómiques al mes de Maig.

L ’associació en defensa de la salut Pública ACDESA Castelló convida a la ciutadanía a participar amb els partits politics a la taula rodona:

“Futur de les polítiques de salut”

Que tindrà lloc el dilluns 15 de maig a les 19h al saló d’actes de Comissions Obreres CCOO, plaça M Agustina 3er pis, Castelló.

 

Tras el anuncio de nueva asignación de los esperados recursos de personal asistencial por parte de Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, dirigidos a mejorar la calidad de la asistencia, la Asociación en defensa de la Sanidad Pública Acdesa-Castelló considera que la dotación en los departamentos castellonenses es claramente insuficiente.

 

  1. Por lo que respecta al Departament de Castelló, parece que no se ha tenido en cuenta que el HGUC es un Hospital Universitario, de una capital de provincia y en zona turística. Las asimetrías en la distribución de los recursos asistenciales comparados otros departamentos similares de Valencia y Alicante vuelven a perjudicar a los habitantes de Castelló y de los departamentos para los que actúa como hospital de referencia, lo cual consideramos una decisión no acertada por parte de la Conselleria.

  2. Los profesionales de los Departamentos de Vinaròs, Castelló y La Plana (incluyendo Atención Primaria y Salud Pública), han atendido y cuidado a la población de manera correcta durante la pandemia de COVID‑19, con elevado sacrificio por parte de los profesionales socio-sanitarios que no entienden por qué la administración no les dota de recursos humanos suficientes para poder continuar su labor de curar y cuidar a la población con calidad.

  3. La falta de recursos humanos es uno de los factores que más afectan a la calidad de la asistencia sanitaria y provoca el deterioro de la Sanidad Pública. Este problema requiere que las administraciones respondan con celeridad, eficacia, justicia y equidad en la asignación de los recursos.

  4. No entendemos qué criterios técnicos se han utilizado para realizar este reparto de los recursos asistenciales y solicitamos una explicación y rectificación por parte de la administración. Entendemos que esta decisión puede lastrar el desarrollo de la Sanidad Pública de la provincia de Castelló en los próximos años.

  5. Este importante problema en la distribución de los recursos humanos ha sido manifestado por las direcciones de los distintos departamentos, que han trabajado y trabajan incesantemente para garantizar una asistencia de calidad a los ciudadanos de Castelló y provincia. Cuentan por ello con nuestro apoyo y soporte para continuar realizando su labor del lado de los intereses sanitarios de los ciudadanos.

  6. Por último queremos agradecer también, desde la Asociación en defensa de la Sanidad Pública de Castelló, la cantidad de apoyo que se está concentrando alrededor del equipo directivo del HGUC por parte de los profesionales sanitarios, sindicatos, organizaciones políticas y sociedad civil en la defensa de los intereses sanitarios públicos.

  

Castelló de La Plana a 7 de abril de 2022

Hem llegit amb inquietud les recents publicacions a la premsa1 sobre la intenció de la Conselleria de Salut Pública i Sanitat Universal d’estudiar la possibilitat de privatitzar les proves utilitzades per al diagnòstic molecular de la COVID-19, les conegudes PCR, emparant-se en els informes del Ministeri de Sanitat sobre la baixa taxa de determinacions realitzades respecte a d’altres CCAA i en el retard en l’obtenció de resultats2.

Els professionals dels laboratoris de Microbiologia Clínica dels hospitals públics del País Valencià, estan treballant al màxim, amb horaris extenuants. Emeten els resultats de les PCR les 24h següents a la presa de la mostra (excepte si hi ha alguna incidència amb la tècnica o manca de reactius). Ara mateix fan front al diagnòstic tant dels casos sospitosos d’Atenció Primària (i els contactes dels casos confirmats) com els hospitalaris, i també del cribatge dels residents dels centres sociosanitaris i dels seus treballadors i treballadores.

En alguns hospitals públics valencians (Vinaròs, La Plana, Sagunt, Requena, etc) la Microbiologia Clínica, malgrat ser una especialitat amb entitat pròpia, continua inclosa dins els serveis d’Anàlisis Clíniques, sense cap autonomia de decisió ni de gestió, i per això històricament pateix una important infradotació tant de recursos humans com tecnològics. Des de l’inici de la crisi de la COVID-19 s’ha demanat a les Gerències dels Departaments que cada hospital siga autosuficient per tal de processar les seues pròpies mostres i s’ha hagut de dotar de personal (que s’ha format en temps rècord) i de recursos tecnològics i reactius que són difícils d’aconseguir per l’enorme demanda a nivell mundial.

La Incidència Acumulada (IA) de COVID-19, és a dir, els casos/100.000 habitants dels últims catorze dies al País Valencià és de les més baixes de l’Estat (101,14), però tot i això, segons les dades de la setmana del 17 al 23 d’agost, ens situem en quart lloc després de Madrid, Catalunya i Andalusia en nombre de PCR realitzades2 . La Conselleria i el Govern de la Generalitat haurien de poder raonar que no es tracta de fer més proves que ningú. Les indicacions de la PCR són ben clares i ara mateix no estem en una situació de transmissió comunitària descontrolada que demane fer cribatges poblacionals. Els professionals d'Atenció Primària i les seccions d’Epidemiologia dels Centres de Salut Pública estan fent un gran treball per a que açò siga així, però malauradament ens trobem amb una pèssima gestió dels recursos per part de la Conselleria de Salut Pública i Sanitat Universal.

La gran preocupació de tota la població és, ara mateix, l’obertura dels centres educatius. Segons la guía3 elaborada pel Ministeri, del 27 d’Agost, es farà PCR al cas i als contactes (convivents i el seu grup de convivència estable, que pot ser d’un màxim de 20 alumnes). Evidentment, els hospitals públics no podran fer front a eixa càrrega de treball i des del Govern de la Generalitat s’hauran de trobar alternatives per als estudis de contactes.

A finals de maig es publicitava que Fisabio ( Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i biomèdica valenciana , entitat público-privada) tindria capacitat per a fer 3000 PCR/setmana4 i la Universitat de València fins a 1200/dia5 . Organismes com el Centro de Investigación Príncipe Felipe o la Universitat Miguel Hernández, entre d’altres també han estat acreditats per fer les proves6 . Seria una bona estratègia que s’ocuparen dels estudis de contactes dels centres educatius i els cribatges dels centres sociosanitaris, per tal de disminuir la pressió sobre els laboratoris clínics. Hi ha suficients recursos públics per tal de fer front al diagnòstic molecular de la COVID-19. Cal voluntat per part dels governants per gestionar-los de manera eficient i equitativa. Privatitzar eixe servei causaria un sobrecost enorme per cada determinació i limitaria l’estoc de reactius als nostres hospitals.

La idea de privatitzar les PCR suposaria un fracàs de la gestió de la crisi, i més tenint en compte que ha hagut temps més que suficient per a estar preparats. Les qüestions de gestió no es sol.lucionen privatitzant sinó optimitzant els recursos públics.

No podem permetre que un govern dit “de progrés” aplique polítiques neoliberals i malbarate els diners públics

La Conselleria de Salut Pública i Sanitat Universal hauria de ser clara i explicar les raons per les quals pretén realitzar les proves de PCR amb recursos privats, sense haver esgotat la capacitat de tots els centres públics que s’han ofert i que estan disponibles".

PER UNA SANITAT PÚBLICA UNIVERSAL I DE QUALITAT!

1. https://valenciaplaza.com/sanidad-estudia-subcontratar-a-laboratorios-privados-las-pruebas-pcr-por-falta-de-medios

2. https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID-19/Informe%20COVID-19.%20N%C2%BA%2040_20agosto2020_ISCIII.pdf

3. https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/27_08_2020_Guia_de_actuacion_centros_educativos.pdf

4. http://fisabio.san.gva.es/ca/noticia/-/asset_publisher/1vZL/content/visita-laboratorio-fisabio-pcr

5. https://www.ciberisciii.es/noticias/la-spin-off-del-ciber-epidisease-contribuira-al-diagnostico-de-covid-19-con-el-analisis-de-hasta-1200-muestras-diarias

6. https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=ddca98d6b1b72710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=572c8640bf1f0710VgnVCM1000001d04140aRCRD&lang_choosen=eu

 

En relació a les darreres decisions preses pel Ministeri de Sanitat i la Conselleria de Sanitat, l’Associació en Defensa de la Sanitat Pública-Castelló manifesta que:

1) Volem denunciar la manca de recursos, herència de les polítiques neoliberals centrades en la devaluació dels serveis públics, especialment des de 2010, amb una disminució dels pressupostos que ha afectat greument l'Atenció Primària. Sempre hem reclamat la tornada a un escenari similar al previ a les retallades, però ara més que mai denunciem que la Conselleria no te previst cap pla d’injecció econòmica i inversió per augmentar els recursos en Sanitat de manera estable amb una visió a mig-llarg termini.

2) Pel que fa a la desescalada de la pandèmia, un dels criteris del Ministeri de Sanitat per valorar la capacitat estratègica per el procés de transició i canvi de fase, que sembla determinant, és el paper de l’Atenció Primària en el diagnòstic precoç (possibilitar que es faça PCR a tots els casos sospitosos).
Aquesta estrategia ens sembla necessària des del punt de vista epidemiològic per abordar els previsibles repunts, però, en lloc de valorar si és assumible amb els recursos actuals, la Conselleria prefereix adoptar una actitud de confrontació amb el Ministeri de Sanitat sobre la pertinència de passar a la fase 1. Malgrat que exigim al Govern Central més transparència en aclarir els indicadors pel canvi de fase, valorem positivament la cautel.la i la divisió Departamental elegida.

3) Sobre els recursos de testatge, volem fer pública la desigualtat entre els recursos entre Departaments. Fins el passat 8 de maig, sols l’Hospital General Universitari de Castelló tenia la capacitat de realitzar PCR a la província de Castelló i s’ha treballat amb un immens esforç i compromís per part del personal del Servei de Microbiologia. Al Departament de Castelló, malgrat l’ampliació, ara fa un any, de l'horari a vesprades i matins de festius, encara estem lluny de les cobertures de 24 hores 7 dies a la setmana que ofereixen altres laboratoris del seu nivell de la capital del Túria. Aquests horaris els permeten ara mateix una capacitat 10 vegades superior en recursos per assumir les PCR.
Encara més precària és la situació dels hospitals comarcals: Tant el Departament de La Plana com el de Vinaròs s'han vist obligats a enviar les mostres a altres centres per poder diagnosticar els seus pacients.

Per tot això creiem que NO es valoren els recursos existents i denunciem la gran desigualtat entre Departaments, sent clarament perjudicats els de la provincia de Castelló.

Cal una anàlisi i balanç dels recursos existents, pensant en re-distribuir per garantir l’equitat.

Cal dotar als Departaments i Gerències d’autonomia de gestió. Hi ha molt a sol.lucionar i transformar, i cal tindre visió de futur i sobredimensionar les plantilles assistencials i de vigilancia epidemiològica respecte a la situació actual, de forma que els recursos humans siguen suficients i permetan la possibil.litat de desenvolupar altres tasques com ara la investigació o programes complementaris en èpoques de demanda mitjana i absències habituals (vacances, situacions de processos d’incapacitat temporal sobrevinguts, permisos de conciliació) i reajustar les plantilles en èpoques d’alta demanda (com ara la pandèmia COVID) L’esforç dels professionals basat en el compromís es mereix un retorn en forma de polítiques amb la ferma voluntat de blindar la Sanitat Pública , de qualitat, i amb els recursos que mereixem.

Els professionals necessitem una Conselleria amb projecte i visió a llarg termini.

Librería Babel, Castellón.

20 de noviembre de 2019

 

Acto de presentación del libro

Portada del libro PRIVATIZACIÓN SANITARIA

Es necesario conocer las claves de las privatizaciones sanitarias para entender como el sistema de libre mercado dominante, debilita nuestro Sistema Nacional de Salud y lo reduce a una mercancía.

Para hablar de estas cuestiones, la Asociación de defensa de la Sanidad Pública - ACDESA Castellón , tiene el placer de invitaros a la próxima presentación del libro "Privatización Sanitaria. Análisis y alternativas". El acto contará con el Dr. Marciano Sanchez Bayle (coordinador) y otros autores del libro.

Os esperamos.

En "Llibreria Forum Babel".Carrer del Guitarrista Tàrrega, 20, Castelló de la Plana. 

A las 18 horas.

El 20 de noviembre.

Organiza ACDESA-Castellón.

 

Vídeo del acto de presentación

Domingo, 03 Marzo 2019 10:08

NO A LA REPRIVATIZACIÓN

Kenneth D. Mandl, MD, MPH1,2; Arjun K. Manrai, PhD1,3

JAMA. Published online February 8, 2019. doi:10.1001/jama.2019.0286

Una cultura de defensa y promoción de las pruebas agresivas puede presentarse cuando un biomarcador o sus secuelas producen beneficios financieros para los fabricantes de medicamentos y dispositivos, especialidades médicas basadas en procedimientos, hospitales o servicios de laboratorio, o cuando de manera creciente son demandados por los pacientes. El exceso de pruebas también pueden conducir a una atención costosa y perjudicial, incluyendo resultados falsos positivos, sobrediagnósticos y tratamientos innecesarios. Las presiones económicas, ofuscadas intencionadamente o inadvertidamente, pueden impulsar un mayor uso de biomarcadores, un fenómeno que podría denominarse "biomarkup". El volumen de pruebas de marcadores biológicos por paciente para el cribado, la vigilancia y el diagnóstico está a punto de aumentar sustancialmente. Además, muchas de estas pruebas estarán dirigidas directamente a los usuarios.1 Los algoritmos de aprendizaje automático, que pronto impulsarán la inteligencia artificial en la atención de la salud, requieren grandes cantidades de datos e implican enfoques en constante expansión para capturar pasiva y activamente los datos generados por los pacientes y los médicos. La accesibilidad de los portátiles y otros dispositivos conectados está dando lugar a flujos continuos de "biomarcadores digitales" de personas en sus hogares. Los estudios genómicos en el cuidado clínico están expandiendo el número de biomarcadores que un médico puede medir rutinariamente, de unos cuantos a miles potencialmente. En este “Punto de Vista”, discutimos 3 mecanismos a través de los cuales se pueden manipular los ensayos basados en biomarcadores y recomendamos un enfoque sistemático para reconocer, medir y contrarrestar el fenómeno en los contextos de la genómica y de la inteligencia artificial.

Modificar el umbral limite

Ajustar el nivel de un biomarcador para la definición de enfermedad puede alterar significativamente la población identificada con enfermedades tratables. Por ejemplo, el cambio en 2013 de las guias prácticas de la colesterolemia para el cálculo del riesgo cardiovascular, aumentó el número de adultos aptos para la tratamiento con estatinas en un estimado de 12.8 millones2 en comparación con las recomendaciones de las guias anteriores (Figura, A). Para el público, el colesterol es probablemente el biomarcador de análisis de sangre más conocido. Con el mercado mundial de estatinas acercándose a los 23.000 millones de dólares, esto no es una coincidencia. Las campañas de concienciación pública han hecho del colesterol una palabra común. Las compañías farmacéuticas y las guías prácticas educan a los médicos sobre la importancia de las pruebas y la prescripción de estatinas. Las organizaciones profesionales centran sus directrices en una medición de fácil acceso. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid imponen recargos financieros a los planes de salud en los que los beneficiarios no se adhieren bien a sus prescripciones de estatinas.

Las pautas que reducen los umbrales de glucosa en ayunas, lo que significa que la prediabetes medicaliza un factor de riesgo en una enfermedad,3 lo que potencialmente aumenta la atención médica, la compra de dispositivos y suministros, y el uso de medicamentos.

La fibrilación auricular detectada por un smartwatch aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) o una etapa de la enfermedad de Parkinson definida por una prueba de tapping basada sobre un dispositivo móvil, presentan nuevas oportunidades para expandir las definiciones de la enfermedad e impulsar pruebas y tratamientos adicionales. La marcha hacia la atención basada en el valor amenaza con chocar con un aumento de las tecnologías omnipresentes que puede dar lugar a pruebas adicionales costosas. Muchas de estas tecnologías se están comercializando directamente a los consumidores y a los médicos.

Aumente la complejidad

La medición genómica, es un ejemplo de un desafío de pruebas múltiples en la práctica que es difícil de abordar en su totalidad y que requiere un cuidado especial con respecto a la interpretación de los biomarcadores. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido anunció un servicio nacional de medicina genómica, que al comienzo se espera que atienda a 30.000 pacientes al mes. Geisenger anunció la disponibilidad de pruebas genómicas para su población de pacientes. La FDA recientemente otorgó autorización de comercialización a 23andMe para una prueba BRCA1/BRCA2 directa al usuario. Queda por ver si estas pruebas se utilizan en exceso en las poblaciones de bajo riesgo, para las cuales es probable que los resultados positivos sean erróneos y que puedan conducir a pruebas de seguimiento innecesarias.4 La experiencia del pasado predice una fuerte y persistente promoción y comercialización que ya ha surgido en torno a muchas pruebas genómicas, la mayoría de las cuales carecen de estudios a largo plazo que demuestren una evidencia sólida de mejores resultados o supervivencia (eFigure en el Suplemento).

Desarrollar un nuevo biomarcador

Las partes interesadas, por ejemplo una subespecialidad médica o una compañía farmacéutica, pueden promover biomarcadores que estimulen su uso o incluso pueden crear nuevos biomarcadores para la enfermedad de que se trate. Los biomarcadores no específicos pueden ser especialmente rentables. Por ejemplo, para fomentar su medicamento contra la osteoporosis, el alendronato sódico (Fosamax), Merck ayudó a desarrollar la densitometría ósea y a establecer el Instituto de Medición Ósea, una empresa sin fines de lucro, que trabajó para aumentar el número de densitómetros y lograr un precio óptimo para la prueba. Los fabricantes de fórmulas para bebés, a través de guías y educación de pacientes y médicos patrocinados, promueven fórmulas especiales basadas en el biomarcador inespecífico de la intolerancia a la alimentación como diagnóstico de la alergia a las proteínas de la leche de vaca.5 La Sociedad Americana del Dolor, con financiación de Purdue Pharmaceuticals, fabricante de OxyContin, estableció y registró como marca registrada el eslogan "Dolor: el Quinto Signo Vital" y promovió exitosamente un mayor número de tratamientos para el dolor.6

La “big data”, los dispositivos interconectados y el aprendizaje automático están produciendo nuevos biomarcadores digitales, muchos basados en algoritmos que no son fácilmente interpretables. Incluso la simple elección de los umbrales para dos algoritmos de retinopatía diabética con curvas características de funcionamiento similares en el receptor podría dar lugar a más pruebas positivas y a consultas y procedimientos posteriores (Figura, B). Se incentiva a los investigadores y a las empresas para que sus algoritmos parezcan novedosos y de vanguardia. Incluso si el funcionamiento de un nuevo algoritmo es superior en adecuadas cohortes de pacientes contextualizadas, la forma en que se establecen los límites en la práctica puede ser poco clara y contrarrestar la utilidad general del algoritmo en distintas poblaciones.

Un sistema de atención de la salud que ofrezca calidad debe utilizar las pruebas y los servicios con criterio. Se necesitan procedimientos para asegurar que la defensa de un biomarcador proporcione valor y no sólo beneficios, y asegurar que los programas educativos para los médicos en la interpretación de las pruebas de biomarcadores protejan a los pacientes y apoyen la transformación hacia un sistema de atención de la salud más seguro y eficaz en función de los costos. Los formuladores de políticas, los realizadores de guías, los pagadores, los reguladores, los médicos y los pacientes exigen información para identificar la promoción remunerada, la fusión de sociedades por pruebas lucrativas y las pruebas que conducen a un tratamiento costoso, especialmente para grandes poblaciones de individuos asintomáticos. Sin embargo, las personas influyentes no siempre están libres de conflictos de intereses. En el contexto de la defensa de la detección del cáncer de tiroides (un programa de bajo valor demostrable), las agencias reguladoras gubernamentales y los organismos independientes como el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE.UU. corren el posible riesgo de ser "capturados" por las partes interesadas dominantes dentro del sector industrial.7 A medida que la FDA se enfrenta a los productos digitales y genómicos emergentes, su marco regulatorio debe tener en cuenta las consecuencias para la salud pública del incremento en la realización de pruebas  a gran escala y debe tener en cuenta los intereses de las compañías que buscan su aprobación.

Los parámetros de un algoritmo, los umbrales para un resultado de prueba positivo o una alarma,  deben ser transparentes y darse a conocer para los usuarios de los dispositivos. Incluso la precisión de una medida tan simple como el recuento de pasos puede variar ampliamente de un dispositivo a otro, de un usuario a otro y del día a día. La realización de las pruebas en poblaciones con diferentes factores de riesgo y, por lo tanto, con diferentes probabilidades de enfermedad, debe documentarse y actualizarse para estimular el aprendizaje continuo. Es importante destacar que las pruebas comercializadas directamente a los consumidores no se registrarán en las historias clinicas. Debería crearse un sistema de registro para supervisar el uso y los resultados de estas pruebas. En genómica clínica, la presentación de las variantes se ha mejorado con recursos de acceso público que documentan los datos de frecuencia de las mismas, junto con bases de datos centralizadas que comparten las aserciones sobre la patogenicidad de las variantes, como la base de datos ClinVar, frente a las pruebas de laboratorios aisladas como sucedía anteriormente. Esfuerzos similares de registro e intercambio de datos ayudarán a dilucidar la validez analítica y clínica de los algoritmos que componen la inminente ola de inteligencia artificial y aplicaciones digitales relacionadas con la salud.

Los pacientes se han beneficiado de los avances en el desarrollo y selección de biomarcadores. También lo han hecho los fabricantes de medicamentos y dispositivos, las especialidades que se fundamentan en procedimientos, los hospitales, los servicios de pruebas de laboratorio y los titulares de patentes. En el siglo XXI, a medida que el número de biomarcadores potenciales se expande exponencialmente, será importante garantizar un sistema que beneficie a los pacientes y mejore su salud.

 

Pathways That Promote Increased Application of Biomarkers

A, Statin treatment recommendations changed substantially between the 2004 Adult Treatment Panel (ATP) and the 2013 American College of Cardiology–American Heart Association (ACC/AHA) guidelines. For primary prevention among patients without diabetes and with a 10-year cardiovascular disease risk of 7.5% or more, the guidelines switch amounts to lowering the low-density lipoprotein (LDL) cholesterol threshold from 190 to 70 mg/dL (to convert LDL from mg/dL to mmol/L, multiply by 0.0259). Survey-weighted estimates from the Centers for Disease Control and Prevention National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014 cohort show substantial increases in the population defined as having the risk factor.

B, New digital biomarkers are entering clinical care settings. Even with nearly identical testing characteristics, 2 machine learning algorithms to detect diabetic retinopathy using different thresholds along their respective receiver operating characteristic curves will drive substantially different numbers of ophthalmology referrals and possibly treatments.References

1. Schwartz  LM, Woloshin  S.  Medical marketing in the United States, 1997-2016.  JAMA. 2019;321(1):80-96. doi:10.1001/jama.2018.19320ArticlePubMedGoogle ScholarCrossref

2. Pencina  MJ, Navar-Boggan  AM, D’Agostino  RB  Sr,  et al.  Application of new cholesterol guidelines to a population-based sample.  N Engl J Med. 2014;370(15):1422-1431. doi:10.1056/NEJMoa1315665PubMedGoogle ScholarCrossref

3. Redberg  RF.  The medicalization of common conditions.  JAMA Intern Med. 2016;176(12):1863. doi:10.1001/jamainternmed.2016.6210ArticlePubMedGoogle ScholarCrossref

4. Gill  J, Obley  AJ, Prasad  V.  Direct-to-consumer genetic testing: the implications of the US FDA’s first marketing authorization for BRCA mutation testing.  JAMA. 2018;319(23):2377-2378. doi:10.1001/jama.2018.5330ArticlePubMedGoogle ScholarCrossref

5. van Tulleken  C.  Overdiagnosis and industry influence: how cow’s milk protein allergy is extending the reach of infant formula manufacturers.  BMJ. 2018;363:k5056. doi:10.1136/bmj.k5056PubMedGoogle ScholarCrossref

6. Kliff  S. The opioid crisis changed how doctors think about pain. Vox. https://www.vox.com/2017/6/5/15111936/opioid-crisis-pain-west-virginia. Published June 5, 2017. Accessed January 30, 2019.

7. Welch  HG.  Cancer screening, overdiagnosis, and regulatory capture.  JAMA Intern Med. 2017;177(7):915-916. doi:10.1001/jamainternmed.2017.1198ArticlePubMedGoogle ScholarCrossref
El Hospital Provincial de Castellón está gestionado desde el año 2004 por un consorcio público compuesto por la diputación Provincial y la Conselleria de Sanitat. La financiación del mencionado consorcio proviene al menos, del Ministerio de Política Territorial y función Pública (diputación) y de la Consellería de Sanitat.

Los consorcios se organizan alrededor de unos estatutos que regulan su régimen orgánico, funcional, patrimonial, contable y financiero, pudiendo realizar su actividad con independencia para las actividades que fue creado. Gozan por ello  de gran autonomía e independencia.

Probablemente, la desconfianza que los órganos de control de las administraciones públicas al escapar estas entidades a su función interventora motivó la reforma de leyes como la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que introdujo la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que limitaba la autonomía de los consorcios sobre todo en materia de contratación.

Además,  los consorcios como cualquier otra institución de derecho público pueden  utilizar cualquier forma de gestión directa o indirecta del servicio público, pudiendo crear sus propias formas instrumentales de gestión.

La tendencia  histórica de los Hospitales Provinciales y otras instituciones hospitalarias, en diferentes regiones de España conforme se desarrollaba la Ley General de Sanidad y el Sistema Nacional de Salud  fue la integración en la red pública de hospitales de cada Comunidad Autónoma. El motivo fundamental para la integración de estos hospitales fue evitar duplicidades y heterogeneidad en los sistemas sanitarios, optimización de recursos asistenciales, mejorar la gestión y la gobernanza de los sistemas sanitarios público y controlar la contratación de personal.

En 2016, la Consellería de Sanitat Universal y Salud Pública anunció un proyecto integral para el Hospital Provincial de Castellón en la dirección de la integración del hospital a la red pública de hospitales. También se aprobó  ese mismo año una proposición no de ley (PNL) para poner fin al modelo de consorcio. Todas estas medidas se iniciaron para mejorar la gestión de los recursos sanitarios del departamento de Castellón y mejorar la asistencia sanitaria de sus ciudadanos.  

ACDESA-CS considera importante realizar un balance sobre el avance de la integración del Hospital Provincial en la red pública de hospitales pues poco ha cambiado la situación. El modelo de consorcio sigue en funcionamiento y la integración no ha supuesto un cambio sustancial cualitativo a pesar que este compromiso se encuentra en los programas electorales de los miembros del actual Gobierno Valenciano.

La falta de integración del consorcio del Hospital Provincial de Castellón a la red pública de hospitales influye de manera importante en la asistencia sanitaria recibida por los ciudadanos. Un ejemplo de lo anterior es el reciente problema relacionado con el Programa de Trastornos Mentales Graves de la infancia y adolescencia,  dónde la imposibilidad de cubrir una plaza de psiquiatría ya repercute en la sensación de calidad del servicio, y necesariamente en la asistencia. Para esta asociación es necesario poner el foco en los ciudadanos afectados por la falta de recursos de este programa. Los enfermos del programa, muchos de ellos de otras poblaciones como Morella, Vinaros,  se encuentran además en una situación de gran vulnerabilidad por la complejidad de sus patologías mentales. Pacientes y familiares han comenzado a movilizarse ( ante el Síndic de Greuges, reclamaciones ante el SAIP, etc) para denunciar el desamparo provocado por una situación que les impide continuar siendo atendidos en el hospital psiquiátrico de referencia para la provincia por lo anteriormente expuesto.

Por todo lo anterior ACDESA-CASTELLÓN reclama a las administraciones públicas valencianas (Consellería de Sanitat y Diputación) la finalización del actual modelo de consorcio del Hospital Provincial de Castellón para conseguir la integración real del mencionado hospital en la red pública de hospitales valencianos.

 

Castellón a 19 de noviembre de 2018

 

Reversión de la privatización de las tecnologías sanitarias

Con el actual Gobierno, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha iniciado el proceso de reversión de la privatización sanitaria. En este sentido el ejemplo más significativo ha sido la recuperación del Hospital de la Ribera, aunque queda mucho por hacer. Por otra parte también está en proceso la reversión de la Resonancia Magnética que, junto a la hemodiálisis, representan parte de la tecnología sanitaria previamente abandonada por la Sanidad Pública.

La hemodiálisis privada atiende aproximadamente a un 70% de pacientes con enfermedad renal crónica terminal, sin embargo este porcentaje llega a más del 90% en la provincia de Castellón, donde el Hospital General Universitario es el único que cuenta con una Unidad de Diálisis, a diferencia de La Plana en Vila-real y Vinaroz.

En 2018 y tras muchas trabas, fundamentalmente interpuestas por las empresas privadas candidatas, ha comenzado parte de la adjudicación del concurso para atender a pacientes con enfermedad renal crónica terminal en centros privados de hemodiálisis. Inicialmente este concurso, que incluía a la totalidad de la Comunidad Valenciana y que se dividía en más de 15 lotes, no contempló la posibilidad de que los hospitales públicos pudieran acceder a la licitación, y poder ampliar así la prestación sanitaria a enfermos cuyas hospitalizaciones y complicaciones sí son atendidas en sus hospitales de referencia, con un coste sobreañadido que nunca se ha cuantificado. Finalmente y tras numerosas impugnaciones, varios lotes han quedado desiertos y no han sido adjudicados a ninguna empresa, por lo que más de 500 pacientes de los algo más de 2000 que se contemplaba inicialmente van a seguir recibiendo el tratamiento según los requerimientos del antiguo contrato. Esto significa que van a ser dializados con una tecnología desfasada (el concurso previo finalizó antes del año 2010) y con un mayor coste por sesión, o dicho de otro modo de una manera ineficiente para el sistema sanitario.

Entre los lotes que han quedado desiertos se encuentra el de Vinaroz, único centro concertado del Departamento 1, en la provincia de Castellón. El Hospital de Vinaroz no dispone de Sección/Servicio de Nefrología por lo que, ante cualquier urgencia o incidencia, los enfermos que son tratados en el centro de hemodiálisis deben acudir al Hospital General Universitario de Castellón situado a 70 Kms. Esta es la mayor distancia entre un centro de hemodiálisis y su hospital de referencia en toda la Comunidad Valenciana. Pero no sólo estos enfermos han de desplazarse a Castellón, también los familiares y otros pacientes que requieren hospitalización por cualquier patología nefrológica, independientemente de que precisen diálisis o no. Esta realidad conlleva una inequidad en la asistencia recibida por los ciudadanos del Departamento 1, además de poner en riesgo la seguridad de los enfermos en hemodiálisis cuando han de ser trasladados entre ambos centros hospitalarios.

La histórica falta de equidad, y de seguridad, para los pacientes de Vinaroz son motivos suficientes que la Conselleria debiera haber considerado como prioritarios en su compromiso de recuperación de servicios y tecnología cuando se decidió actualizar el concurso de hemodiálisis. Hoy, antes de que finalice la actual legislatura, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública dispone de una segunda oportunidad. De hecho la propia Comisión de Sanidad y Consumo, en su Resolución 1.381/IX del 14 de mayo, aprobada por todos los grupos, sobre asistencia a enfermos renales, lo ha solicito formalmente a las Corts. El hecho de que en el Departamento 1 se atiende a un menor número de pacientes que en los otros lotes que han quedado sin adjudicar, que la distancia que separa a este centro de diálisis con su hospital de referencia es la mayor dentro de la Comunidad Valenciana, y que Castellón es la provincia con una mayor privatización de la hemodiálisis son, junto con la falta de equidad y seguridad, razones de peso indiscutibles, pero sobre todo suponen una nueva ocasión para que el actual Gobierno mejore la atención a los pacientes renales y la eficiencia del sistema sanitario público.

Por todo ello, desde ACDESA-PV consideramos que:
1.- Es necesaria la finalización de los conciertos privados con las empresas de hemodiálisis, así como la recuperación de los pacientes a los centros públicos.
2.- Actualmente hay una oportunidad para hacer realidad esta reversión, empezando por los lotes no adjudicados de forma prioritaria, considerando al Departamento de Vinaroz, por sus especiales características, como un objetivo a valorar en primer lugar.
3.- Es una medida factible, adecuada y realista, que supondría una mejora de la atención sanitaria y un ahorro de los valiosos recursos sanitarios públicos.

Leer en la ubicación original

Página 1 de 4