ACDESA2

ACDESA2

ACDESA-País Valencià valora positivament la publicació del Decret Llei (DL) 3/2015 del Consell com una resposta necessària a la situació d'exclusió sanitària existent fins al moment. A més, valora molt especialment la data de la seua publicació pel govern autonòmic actual (juliol de 2015) com una de les primeres mesures que ha implementat l'actual Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, mesura que interpretem com una important declaració d'intencions.

ACDESA-País Valencià ha expressat la seua denúncia a la reforma sanitària iniciada pel Govern central a partir del Reial Decret Llei 16/2012 que ha suposat la fi de la universalitat de l'atenció sanitària al territori espanyol. Al seu moment vam exigir la derogació del Reial Decret Llei 16/2012 com l'origen del sofriment de milers de persones a qui se'ls va negar el dret a la salut i, a data d'avui ens mantenim ferms en eixa demanda de derogació.

L'anterior govern autonòmic del Partit Popular va llançar l'ineficaç "Programa Valenciano de Protección de la Salud", per tractar de pal·liar situacions derivades de l'aplicació del RD 16/2012.

El DL 3/2015 s'alinea amb iniciatives en el mateix sentit produïdes en altres comunitats autònomes que, malgrat algunes diferències, defineixen la voluntat majoritària de la societat pel restabliment d'un Sistema Nacional de Salut de cobertura universal, basat en criteris d'equitat i solidaritat, i de finançament públic per la via fiscal.

És per això que denunciem i ens oposem fermament a la presentació, per part del govern de Rajoy, d'un recurs d'inconstitucionalitat contra el Decret Llei 3/2015 del Consell mitjançant el qual es regula l'accés universal a l'assistència sanitària al País Valencià.

 

 

 

--------------------

 

ACDESA-País Valencià valora positivamente la publicación del Decreto Ley (DL) 3/2015 del Consell como una respuesta necesaria a la situación de exclusión sanitaria existente hasta ese momento. Además valora muy especialmente el momento de su publicación por el actual gobierno autonómico, a fecha de julio de 2015, como una de las primeras medidas que implementó la actual Conselleria de Sanitat Universal I Salut Pública, medida que interpretamos como una importante declaración de intenciones .

ACDESA-País Valencià ha expresado su denuncia a la reforma sanitaria emprendida por el Gobierno central a partir del Real Decreto Ley 16/2012 que ha significado el fin de la universalidad de la atención sanitaria en el territorio español. En su momento exigimos la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 como origen del sufrimiento de miles de personas a las que se les negó el derecho a la salud, y a fecha de hoy nos mantenemos firmes en dicha demanda de derogación

El anterior gobierno autonómico del Partido Popular implementó el "ineficaz" Programa Valenciano de Protección de la Salud", para intentar paliar situaciones derivadas de la aplicación del RD 16/2012.

El DL 3/2015 se alinea con iniciativas en el mismo sentido producidas en otras comunidades autónomas. Pese a algunas diferencias entre ellas, en conjunto definen la voluntad mayoritaria de la sociedad por el restablecimiento de un Sistema Nacional de Salud de cobertura universal, basado en criterios de equidad y solidaridad y financiación pública por la vía fiscal.

Por todo ello denunciamos y nos oponemos firmemente a la presentación por el gobierno Rajoy de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 3/2015 del Consell por el que se regula el acceso universal a la asistencia sanitaria en la Comunitat Valenciana.

 

 

 

 

ACDESA PV mantuvo el día 29 de septiembre de 2015 una reunión en la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública que contó con la presencia de la Consellera Dña.Carmen Montón Jiménez, la Secretaria Autonómica Dña. Dolores Salas Trejo, el Subsecretario de Conselleria D. Ricardo Campos Fernández y el Director General de Asistencia Sanitaria D. Rafael Sotoca Covaleda.

En la reunión se presentó a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública el documento por un “Pacto político y social de la Sanidad Valenciana”, propuesta para la regeneración de los valores institucionales democráticos y participativos del Sistema Sanitario Valenciano.

Se debatió sobre los retos actuales de la Sanidad Pública Valenciana, en los que se encuentran la potenciación de Atención Primaria, evolución del modelo hacia la cronicidad y la separación de la política y gestión.

También se insistió en la necesidad de considerar la Sanidad Pública como un proyecto común de construcción político y social, elemento de cohesión social y un logro histórico de la ciudadanía.

Se puso énfasis en la participación de los actores de la realidad sanitaria (pacientes/ciudadanos, profesionales y Consellería) para avanzar hacia el buen gobierno sanitario y hacia la madurez democrática institucional

La presentación del libro "La Sanidad no se vende (Manual para la defensa de la Sanidad Pública)" por Marciano Sánchez Bayle, tendrá lugar el 11 de diciembre de 2015, a las 19:00, en Llibrería FÒRUM BABEL (mapa)

 

Extret de VilaWeb

 

Nou d'Octubre 2015 - Cartel 9 de Octubre 2015

 

El canvi social i polític té dos objectius immediats a assolir: consolidar i aprofundir més poder polític per als valencians davant les amenaces de la recentralització i assolir més poder econòmic per als valencians fent possible una via que implique un estat valencià del benestar. Després de dues dècades de govern de la dreta al País Valencià, el passat 24 de maig el canvi polític es produïa a les institucions valencianes, obrint-se un nou cicle amb nous reptes al davant i cal molt de treball perquè el canvi siga efectiu i real al País Valencià.

La situació al nostre país és la d’un territori que aporta a l’estat espanyol més recursos dels que rep. No podem acceptar que aquesta situació d’espoli continue en el temps: el País Valencià ja s’ha empobrit i degradat prou. Cal un canvi de l’actual sistema pel qual els valencians i valencianes aportem recursos a l’estat malgrat tindre una renda inferior a la mitjana. Per això cal generar un consens en la societat valenciana per poder exigir a Madrid un canvi en el finançament i, en cas que les nostres demandes no siguen escoltades, bastir alternatives que no depenguen de la decisió del govern central i que vagen encaminades a la construcció d’una sobirania fiscal, d’un finançament propi.

Una altra de les mancances és la dels mitjans de comunicació. L’audiovisual és fonamental i també aquesta situació que patim no és pròpia d’una societat democràtica. Per això cal ja la reobertura de RTVV, on Canal 9 i la resta de canals de la corporació valenciana siguen realment un instrument d’informació plural i objectiva al servei de les valencianes i valencians, i així mateix cal que tornen les emissions de TV3 i IB3, conformant així un marc audiovisual propi i comú, de normalitat, amb els territoris amb els quals compartim llengua i cultura.

Com a país, som també sensibles al món en el qual vivim. El drama del les persones refugiades i de la migració formen part d’un món de desigualtats que crea conflictes i que ens afecta i davant el qual calen respostes efectives per als drets de totes les persones. En aquest sentit ens manifestem en contra de com s’ha gestat el TTIP (Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions), un veritable atac als drets socials i de ciutadania.

Som conscients que estem davant una societat més oberta. Més permeable als problemes socials. Fruit d’aquesta nova realitat hem d’enfocar el canvi viscut al País Valencià amb esperança, però sobretot i especialment amb responsabilitat i fermesa: una responsabilitat i una fermesa que impliquen no perdre l’oportunitat de convertir al País Valencià en un territori lliure de corrupció, d’autoritarisme, de polítiques antisocials i d’agressions al medi ambient, la llengua i la cultura. Hui, com ahir i com demà, continuem reivindicant la dignitat d’un País Valencià viu i plural.

Comissió 9 d’Octubre

Acció Cultural del País Valencià (ACPV)

Ca Revolta

Comissions Obreres del País Valencià (CCOO-PV)

Compromís

Els Verds del País Valencià

Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV)

Esquerra Unida del País Valencià (EUPV)

Federació d’Escola Valenciana

Intersindical Valenciana

Partit Socialista d’Alliberament Nacional (PSAN)

Podem

Societat Coral El Micalet

Solidaritat per la Independència (SI)

Unió General de Treballadors (UGT-PV)

Tras el cambio de las políticas sanitarias y Conselleria de Sanidad Universal y Salud Publica se abren nuevas posibilidades para mejorar la utilización de los recursos sanitarios de los Departamentos de Salud de la provincia de Castellón. La gestión adecuada de los recursos sanitarios es una cuestión prioritaria pues en sanidad, las necesidades son amplias y los recursos limitados. 

Es preciso resolver cuestiones departamentales que afectan a las asociaciones de pacientes, pacientes y profesionales sanitarios respecto al Consorcio del Hospital Provincial por ello manifestamos que:

 

1. La actual situación del Hospital Provincial de Castellón depende de un Consorcio publico con ramificaciones al sector privado, un modelo ineficiente que se ha mantenido demasiado tiempo por intereses mercantilistas y  políticos. Este modelo no se fundamenta en las necesidades asistenciales de los ciudadanos de Castellón. Esto ha supuesto en numerosas ocasiones duplicidades asistenciales y una pérdida de los limitados recursos sanitarios. 

 

2. ACDESA-CS ha defendido desde hace años la integración del Hospital Provincial a la Red de Hospitales Públicos dependientes de Consellería y la finalización del Consorcio. Entendemos esta integración como sinónimo de optimización de recursos sanitarios y adecuada gestión departamental. Para avanzar en esta dirección es necesario la aplicación de actuaciones decididas por Consellería y la sociedad civil. 

 

3. En ACDESA CS apoyamos la transparencia y la independencia de los equipos directivos públicos del sector privado. Solicitamos para los gestores sanitarios declaración pública de conflicto de intereses con el sector privado como signo de regeneración y buena salud democrática.

 

 

Castellón a 24 de septiembre de 2015

 

Manifest de ACDESA CS sobre la situació de l'Hospital Provincial de Castelló

 

Després del canvi de les polítiques sanitàries i de la nova Conselleria de Sanitat Universal i Salut Publica s'obren noves possibilitats per a millorar la utilització dels recursos sanitaris dels departaments de Salut de la província de Castelló. La gestió adequada dels recursos sanitaris és una qüestió prioritària. A la sanitat, les necessitats són àmplies i els recursos limitats.

 

Cal resoldre qüestions departamentals que afecten a les associacions de pacients, pacients i professionals sanitaris respecte al Consorci de l'Hospital Provincial per tot açò manifestem que:

 

1. L'actual situació de l'Hospital Provincial de Castelló depèn d'un Consorci públic amb ramificacions al sector privat, un model ineficient que s'ha mantingut massa temps per interessos mercantilistes i polítics. Aquest model no es fonamenta en les necessitats assistencials dels ciutadans de Castelló. Açò ha suposat en nombroses ocasions duplicitats assistencials i una pèrdua dels limitats recursos sanitaris.

 

2. L'associació per la defensa de la Sanitat Pública de Castelló (ACDESA CS) ha defensat des de fa anys la integració de l'Hospital Provincial a la Xarxa d'Hospitals Públics dependents de la Conselleria i la finalització del Consorci. Entenem aquesta integració com a sinònim d'optimització de recursos sanitaris i adequada gestió departamental. Per a avançar en aquesta direcció és necessària l'aplicació d'actuacions decidides per Conselleria i la societat civil.

 

 

3. ACDESA CS estem per la transparència i independència dels equips directius públics. Sol·licitem la declaració publica de conflicte d'interessos amb el sector privat com a signe de regeneració i bona salut democràtica.

 

 

 Castelló a 24 de setembre de 2015

 

 Noticias relacionadas

CASTELLÓN CONFIDENCIAL "CSeM se suma a les demandes d’ACDESA sobre l’Hospital Provincial"

"LA PLATAFORMA DE DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA EXIGE QUE EL PROVINCIAL INGRESE EN LA RED DE HOSPITALES DEL CONSELL"

MEDITERÁNEO "Reclaman que sea Sanidad la que gestione el Provincial"

CASTELLÓ EN MOVIMENT "Ens sumem a les demandes d’ACDESA sobre l’Hospital Provincial"

RADIO CASTELLÓN "ACDESA pide que el Provincial se integre en la Red de Hospitales Públicos"

ENTREVISTA A MIGUEL ALCALDE

Página 4 de 4