Skip to main content
Noticias Castelló

“XXXIV Jornadas de la FADSP” “III Jornades Salut d’ ACDESA-PV.”

By 08/11/2016diciembre 28th, 2020No Comments

“XXXIV Jornadas de la FADSP”

“III Jornades Salut d’ ACDESA-PV.”

Salut: dret o privilegi?

Lloc: Planetari del Grau de Castelló
Passeig Marítim. 1. Grau de Castelló
18 i 19 de novembre de 2016

Organitza:
ACDESA: Associació Ciutadana en defensa de la Sanitat Pública. (Associació declarada d’interès sanitari)
FADSP: Federació d’Associacions de Defensa de la Sanitat Pública. (Associació declarada d’interès sanitari).

 Inscripció aquí

Divendres 18 de novembre

17:00-18:00 Inscripcions.

18:15 Presentació i inauguració.

18:30-20:00 Taula de debat: ““Mercantilització de la Salut”.
Moderador: Pedro Lorente. ACDESA Castelló.
Participen:

D. Manuel Martín. President de la FADSP. “Impacte de la mercantilització en el Sistema Nacional de Salut”.
D. Daniel Geffner. Diputat de PODEM en les Corts Valencianes. “Tractats de lliure comerç -TTIP- una amenaça per a la salut “.
Sra. Sally Ruane. Directora de la Unitat de Recerca de Polítiques de Salut del Departament de Ciències Socials Aplicades. Universitat de Montfort.  “Privatització i crisi al Servei Nacional de Salut britànic”.

20:00-20:30 Debat

Dissabte 19 de novembre

09:00-11:00 Taula de debat: “Reptes del sistema sanitari: Atenció a la cronicitat”
Modera: Vita Ascensió Arrufat Gallén. ACDESA Castelló
Participen:

D. Eduardo Zafra Galán. Direcció general Assistència Sanitària. “Pla d’atenció a la cronicitat: Perspectives i nous horitzons”
Sra. María Teresa Ruiz Cantero
. Catedràtica de Salut Pública. Universitat d’Alacant. “Perspectiva de gènere sobre l’atenció sanitària a les malalties cròniques».
D. Abel Novoa. President de No Gràcies. ”Polimedicació, multinacionals i malalties cròniques”.

11:00-11:30 Debat.

11:30-12:00 Pausa/Cafè

12:00-13:30 Taula de debat: “Salut Global i drets: Tracta de persones. Refugiats. Exclusió sanitària”.
Modera: Nuria Tornador. ACDESA Castelló.
Participen:

ODUSALUD: D.Toni Bayón
Vila Teresita: Sra. Conchi Jiménez Aragón
AMUINCA: Sra. Irene Gómez Asociación de Mujeres Inmigrantes de Castelló

13:30-14:00 Debat.

10:00-13:00 Taules informatives de projectes i activitats de les associacions de malalts i persones amb minusvalideses CERMI Castelló i Associacions no governamentals.

14:15-15:45 Dinar.

16:30 Congrés general de la FADSP i clausura

Inscripció aquí.


“XXXIV Jornadas de la FADSP”

“III Jornades Salut d’ ACDESA-PV.”

Salud: ¿derecho o privilegio?

Lugar: Planetario del Grao de Castellón
Paseo Marítimo. 1. Grao de Castellón
18 y 19 de noviembre de 2016

Organiza:
ACDESA: Asociación Ciudadana en defensa de la Sanidad Pública. (Asociación declarada de interés sanitario)
FADSP: Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública. (Asociación declarada de interés sanitario).

 Inscripción aquí.

Viernes 18 de noviembre

17:00-18:00 Inscripciones.

18:15 Presentación e inauguración.

18:30-20:00 Mesa de debate:“Mercantilización de la Salud”.
Moderador: D. Pedro Lorente. ACDESA Castelló.
Participan:

D. Manuel Martín. Presidente de la FADSP. “Impacto de la mercantilización en el Sistema Nacional de Salud”.
D. Daniel Geffner. Diputado Autonómico de Podemos. Portavoz de la Comisión de Sanidad en las Cortes Valencianas. “Tratados de libre comercio, una amenaza para la salud “.
Dña. Sally Ruane. Directora de la Unidad de Investigación de Políticas de Salud del Departamento de Ciencias Sociales Aplicadas. Universidad de Montfort. “Privatización y crisis en el Servicio Nacional de Salud británico”.

20:00-20:30 Debate

Sábado 19 de noviembre

09:00-11:00 Mesa de debate: “Retos del sistema sanitario: Atención a la cronicidad”
Modera: Dña. Vita Ascensió Arrufat Gallén. ACDESA Castelló
Participan:

D. Eduardo Zafra Galán. Dirección General Asistencia Sanitaria. “Plan de atención a la cronicidad: Perspectivas y nuevos horizontes”
Dña. María Teresa Ruiz Cantero
. Catedrática de Salud Pública. Universidad de Alicante. “Perspectiva de género sobre la atención sanitaria a las enfermedades crónicas».
D. Abel Novoa. Presidente de No Gracias. ”Polimedicación, multinacionales y enfermedades crónicas”.

11:00-11:30 Debate.

11:30-12:00 Pausa/Café

12:00-13:30 Mesa de debate: “Salud Global y derechos: Trata de personas, Refugiados. Exclusión sanitaria”.
Modera: Dña. Nuria Tornador. ACDESA Castelló.
Participan:

ODUSALUD: D.Toni Bayón
Villa Teresita: Dña. Conchi Jiménez Aragón
AMUINCA: Dña. Irene Gómez Asociación de Mujeres Inmigrantes de Castelló

13:30-14:00 Debate.

10:00-13:00 Mesas informativas de proyectos y actividades de las asociaciones de enfermos y personas con minusvalías
CERMI Castelló y Asociaciones no gubernamentales.

14:15-15:45 Comida.

16:30 Congreso general de la FADSP y clausura.

Inscripción aquí.