Skip to main content
Comunicados València

ACDESA-CS REVELA QUE LA CONSELLERIA TENIA UNA SOLUCIÓN QUE EVITABA LA ENTRADA DE LA PRIVADA EN EL SERVICIO DE RADIOLOGÍA DEL HOSPITAL DE VINARÒS

By 21/02/2019No Comments

El passat 1 de febrer, el Consell va decidir declarar la «emergència sanitària» en el Departament de Salut de Vinaròs basada en la manca d’especialistes en radiología necessaris per cobrir les guàrdies mèdiques de presència física. I com a solució a aquesta desproporcionada mesura, va adjudicar un contracte a una empresa vinculada al grup ERESA per valor de 140.000 €.
Des ACDESA-CS volem fer pública la informació rellevant a la qual hem tingut accés, ja que amb els recursos propis de la sanitat pública valenciana es comptava amb la solució que hagués fet innecessària aquesta declaració d’«emergència sanitària» en el departament de Vinaròs. En concret, es comptava amb la participació de radiòlegs/es voluntaris/es pertanyents a l’Hospital General Universitari de Castelló i l’Hospital Universitari de la Plana que s’haguessin desplaçat a l’Hospital de Vinaròs per realizar el programa d’autoconcert per pal·liar la llista d’espera, i les guàrdies pendents de cobrir pel mateix personal del Servei de Radiologia de l’Hospital de Vinaròs .
Amb aquesta proposta, tal «emergència sanitària» deixava de tenir sentit, i l’assistència sanitària hagués estat coberta amb personal propi de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública d’una manera més eficient, evitant així l’elevat cost que suposa l’externalització del servei i l’entrada de l’empresa privada en una institució sanitària.
Des ACDESA-CS volem advertir d’una tendència reprivatitzadora que venim observant, que poc o gens té a veure amb les propostes estrella del Botànic en matèria de sanitat empreses en l’inici de la present legislatura, des del nomenament de l’actual consellera, Ana Barceló -de la qual, algunes veus ja van advertir en el moment de la seva presa de possessió de la seva obertura i predisposició davant la col·laboració públic-privada-.
Davant aquestes circumstàncies i tendència que de nou posa en risc la qualitat i eficiència del sistema sanitari públic, ACDESA-CS convida a partits polítics, sindicats, asociacions i a tota la ciutadania a un acte amb el lema «No a la (RE) privatització» que tindrà lloc el proper dimecres 27 de febrer, a les 18’00 hores al Menador espai cultural , en què s’analitzarà la precaritzada situació i les propostes que oferim per a l’àmbit de la radiologia, l’hemodiàlisi i la salut mental a la província de Castelló.


El pasado 1 de febrero, el Consell decidió declarar la « emergencia sanitaria » en el Departamento de Salud de Vinaròs basada en la falta de especialistas en radiología necesarios para cubrir las guardias médicas de presencia física. Y como solución a esta desmesurada medida, adjudicó un contrato a una empresa vinculada al grupo ERESA por valor de 140.000 €.
Desde ACDESA-CS queremos hacer pública la información relevante a la que hemos tenido acceso, ya que con los recursos propios de la sanidad pública valenciana se contaba con la solución que hubiera hecho innecesaria tal declaración de « emergencia sanitaria » en el departamento de Vinaròs. En concreto, se contaba con la participación de radiólogos/as voluntarios/as pertenecientes al Hospital General Universitario de Castelló y al Hospital Universitario de La Plana que se hubieran desplazado al Hospital de Vinaròs para realizar el programa de autoconcierto para paliar la lista de espera, y las guardias pendientes de cubrir por el propio personal del Servicio de Radiología del Hospital de Vinaròs .
Con esta propuesta, tal « emergencia sanitaria » dejaba de tener sentido, y la asistencia sanitaria hubiera estado cubierta con personal propio de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de una manera más eficiente, evitando así el elevado coste que supone la externalización del servicio y la entrada de la empresa privada en una institución sanitaria.
Desde ACDESA-CS queremos advertir de una tendencia reprivatizadora que venimos observando, que poco o nada tiene que ver con las propuestas estrella del Botànic en materia de sanidad emprendidas en el inicio de la presente legislatura, desde el nombramiento de la actual Consellera, Ana Barceló – de la cual, algunas voces ya advirtieron en el momento de su toma de posesión de su apertura y predisposición ante la colaboración público-privada –.
Ante tales circunstancias y tendencia que de nuevo pone en riesgo la calidad y eficiencia del sistema sanitario público, ACDESA-CS invita a partidos políticos, sindicatos, asociaciones y a toda la ciudadanía a un acto con el lema « No a la (RE)privatización » que tendrá lugar el próximo miércoles 27 de febrero, a las 18’30 horas en el MENADOR espai cultural , en el que se analizará la precarizada situación y las propuestas que ofrecemos para el ámbito de la radiología, la hemodiálisis y la salud mental en la provincia de Castelló.