Skip to main content
Comunicados València

Endolls I Tribunals

By 09/09/2016diciembre 28th, 2020No Comments

ACDESA. PV, davant els fets denunciats en Juny d’enguany  referent a una metgessa que optava per borsa a una plaça d’Anestesiologia a l’Hospital Clínic de València, deixà palès que aquestes pràctiques tan habituals en altre temps no llunyà calia tallar-les d’arrel per preservar per un costat la dignitat dels professionals i per altre el bon nom d’una administració  sensible als problemes dels ciutadans. Per tant exigíem a aquesta administració les mesures oportunes per a que fets com aquest no es tornen a produir, per a la qual cosa caldria posar alguns límits a alguns Caps de Servei per poder acabar amb aquestes pràctiques.

     Doncs bé, han passat quatre mesos i, pel que sembla, aquesta Conselleria de Sanitat i Salut Pública la única mesura institucional que ha pres al respecte és no prendre cap mesura, i  derivar el problema al que la justícia ordinària resolga, malgrat ser, com dèiem abans, una situació que s’arrossega pràcticament de sempre, no sols en el personal facultatiu, sinó també en altres col·lectius, i que per tant ben bé mereix una mica d’interés.

      Les causes per les que s’arriba a aquesta situació són: Per una banda, una “cultura del poder i de servents” on certs Caps de Servei i/o Secció fan i desfan  el que volen mentres uns altres, facultatius Residents i/o Interins, no es mouen per si de cas. Un clar i evident clientelisme. I per altra banda unes Gerències/Direccions que en general no es mullen per tal de no tenir problemes i, una Conselleria que, molt possiblement, no els hi faria costat cas que es mullaren, alhora que tampoc marca cap directriu, el que encara és pitjor..

     Des d’ACDESA.PV  volem aportar, el que al nostre parer, podrien ser possibles solucions:

  • Nova legislació sobre barems i tribunals. Referent als Barems cal introduir certs perfils que milloren la igualtat, mèrit i capacitat. Estem en el s. XXI i caldrà tenir en compte que no sols es pot basar en l’antiguitat. Així doncs caldrà afegir alguns perfils com per exemple: radiologia intervencionista, cirurgia laparoscópica en les diferents especialitats, infermeria neonatal, de UCI, de Perfusió Cardíaca etc. Referent a la composició dels Tribunals, els actuals estan obsolets per afavorir de manera inequívoca el nepotisme. Caldria doncs aprofitar-ne altres composicions més adients  o bé les utilitzades per altres administracions com per exemple la d’Ensenyança Secundària (Orde 46/2015 de 4 de maig de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport) amb les modificacions pertanyents, si escau. Doncs com és possible, en el cas que ens ocupa, que estiga el Cap de Servei denunciat de suplent i la denunciada es presente a aquesta OPE on hi ha, sense cap dubte, una  “amistat manifesta” entre ambdues persones? Perque tal i com funcionen ara els tribunals sempre solen ser  el mateixos  i si no algú de la corda.
  • Avaluacions periòdiques del Caps de Servei i/o Secció.
  • OPEs freqüents.
  • Mesures preventives d’aquells Caps de Servei i/o Secció que han comés alguna irregularitat apartant-los dels tribunals, no sols a ells sinó també a les Gerències/Direccions que ho hagen permés.

      Finalment ens reafirmem en exigir a aquesta Conselleria de Sanitat i Salut Pública la suficient voluntat política per a corregir aquestes mancances marcades per la inèrcia de molts anys, doncs una deixadesa de funcions tan evident seria imperdonable en un govern que es titlla de transparent i democràtic, alhora que és una clara exigència ètica.

València, 9 d’Octubre de 2016